Franchising
Vaša cesta
v podnikaní!

Franchising - Vaša cesta v podnikaní

Vitajte na stránke, ktorej cieľom je PODPOROVAŤ ZÁUJEMCOV o podnikateľské príležitosti v oblasti franchisingu ako vašou CESTOU V PODNIKANÍ.

FRANCHISING je jednou z možností ako rozbehnúť svoje podnikanie, zvlášť vhodnýpre ľudí pevne odhodlaných podnikať v určitej oblasti, ktorí zatiaľ avšak nemajú jasnú predstavu kde a ako začať, a tiež potrebujú podporu pri ďalšom rozvíjaní a riadení svojho biznisu.

Na Slovensku je v širokej verejnosti podnikanie formou franchisingu stále relatívne málo známe – jednak forma podnikania ako taká a jednak oblasti a druhy podnikania, ktoré je možné prevádzkovať formou franchisingu. Práve preto existuje veľa možností a oblastí pre začatie podnikania touto formou na slovenskom strhu.

Čo je ZÁKLAD PRE DLHODOBÝ ÚSPECH podnikania pri franchisingu?

V prípade záujmu o podnikanie formou franchisingu, prijímateľ ako aj poskytovateľ franchisingovej licencie vstupujú do dlhodobého vzťahu, ktorý musí byť založený na vzájomnej dôvere.

Túto dôveru si obaja obchodní partneri dokážu vybudovať, len a len vtedy, keď sú od začiatku jasne zadefinované a z oboch strán jednoznačne pochopené vzájomné podmienky spolupráce. Pri nedôslednosti v štádiu prípravy spolupráce sa veľmi ľahko môže stať, že dôjde k nepochopeniu úloh a rolí jednotlivých obchodných partnerov napr. jedna zo zmluvných strán môže požadovať splnenie záväzkov, ktoré pri podpise franchisingovej zmluvy neboli jasne alebo dostatočne zadefinované.

Aká je NAŠA ÚLOHA pri franchisingu?

Našim cieľom je byť PARTNEROM PRE ZÁUJEMCOV o franchisingovú licenciu - vždy budeme stáť ako nezávislý partner na strane záujemcu o licenciu – od jeho prvého kroku – zoznámenia sa a franchisingom, cez výber vhodného franchisingového systému, zhodnotenie predloženého biznis plánu až po finančné riadenie franchisingového biznisu.

A naše hlavné odporúčanie!

Začiatok vlastného podnikania, či už formou franchisingu alebo inej formy podnikania, je krok s ďalekosiahlymi následkami a je nevyhnutné ho dôkladne zvážiť! Pred tým ako sa dáte na podobné dobrodružstvo, je potrebne si premyslieť či samostatné podnikanie je to pravé pre vás! Nie je osudom každého byť sám sebe vlastným pánom alebo preberať zodpovednosť za iných.